Tandblegning med skinner

Tænders naturlige farve er gullig-hvid. Nogle tænder er mere gullige end andre, og det kan enten skyldes tandens indre struktur eller misfarvning fra typisk tobak, the, kaffe eller rødvin. I mange tilfælde kan en grundig tandrensning fjerne eller mindske en misfarvning.

I de tilfælde, hvor en tandrensning ikke er tilstrækkeligt til at skabe det ønskede resultat, kan blegning være en mulighed. Om blegning af dine tænder er den rigtige løsning, vurderer vi ud fra et individuelt skøn, hvor vi afvejer virkning og eventuelle bivirkninger mod hinanden. Det gør vi bl.a. ved at lave en farveprøve før og efter behandlingen for at vise dig effekten af indgrebet.
Når vi har haft en indledende snak om det forventede resultat og sikret os, at både tænder og tandkød kan tåle en blegning, laver vi en individuelt tilpasset blegeskinne. Blegeskinnen er en tynd skinne med blegemiddel i, som du skal anvende et par timer om dagen eller natten i en periode på 2-3 uger.

Blegningen holder ikke evigt. Efter 12-18 måneder vil dine tænder, efter en gradvis proces, med stor sandsynlighed have den samme farve, som før blegningen. Ønsker du at gentage behandlingen, er udgifterne ikke så store, da blegeskinnen kan gemmes og genbruges.

video

“Jeg kunne ikke engang sidde i en tandlægestol, da jeg første gang besøgte klinikhuset. Jeg fik hurtigt tillid til den pågældende tandlæge, da han tog mit problem seriøst og gik meget langsomt frem.”

Læs hele historien →

— Dennis Hvitved

Ofte stillede spørgsmål

Vi holder sommerferie i uge

Læs mere →